Trong trang trí nội thất, bên cạnh những loại đèn tường hay đèn thả thì đèn chùm đã trở thành món đồ...